Tuesday, September 25, 2007

Favorite kainan...(ni Ka Bitoy)

Yan ang paborito ni Ka Bitoy kapag inabot kami ng gutom sa daan... :)
Kaya lang bakit P25.00 ang soup...di ba dapat eh libre na yon? Joel Torre ha!!!

Ka Bitoy? Siya po ang aming mabait at magaling na piloto.
Ingat lang sa carcinogen... :(

1 comment:

Please be nice... :D