Friday, August 31, 2007

Yabang Pinoy band
Ang abacca ay isa sa pinakamatibay na katutubong hibla.
Ipagmalaki ang produktong Pinoy!

No comments:

Post a Comment

Please be nice... :D